« Terug

Start ontwikkelfase in Freightfactory project

Deelnemers Freightfactory Project

In het Freightfactory project is de verkennende fase afgerond. DEAL Services start nu met de ontwikkeling van het ICT platform dat uitwisseling van ladingen tussen logistieke dienstverleners mogelijk maakt.

Bij het project zijn zes transporteurs uit de regio Waalwijk betrokken. Via Freightfactory kunnen zij hun vrachtcapaciteit en ladingaanbod aan elkaar koppelen. Zo kan bijvoorbeeld een bedrijf dat een kleine lading helemaal naar Groningen moet brengen, zo'n vrachtje doorspelen aan een vervoerder die daar toch al heen zou rijden.

DEAL maakt hiervoor gebruik van agenttechnologie. Iedere wagen en iedere zending wordt vertegenwoordigd door een stukje software - een agent. Die agenten kunnen zelf onderhandelen om tot de meest efficiente match te komen, en zo vooral volle trucks te laten rijden. De transporteurs krijgen dus geen inzicht in elkaars systemen.

Het project levert op meerdere posten flinke besparingen op. De transporteurs profiteren door de lagere (transport)kosten. De rest van de samenleving heeft baat bij de reductie van het aantal wagens op de weg, en de lagere CO2-uitstoot.

De eerste fase van Freightfactory werd financieel ondersteund door de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij en De Ideale Connectie. Voor fase twee is subsidie van Pieken in de Delta beschikbaar. De projectleiding is in handen van de opleiding logistiek van NHTV. Het project loopt nog tot april 2011.


DEALServices Twitter

Lees Meer