« Terug

Samenwerking in doelgroepenvervoer

De invoering van de Wmo heeft vergaande gevolgen voor het vervoer van zorgafnemers met een mobiliteitsbeperking. De vergoeding van de vervoerskosten van zorgcliënten zijn per  2013 meer dan gehalveerd. Instellingen krijgen hierdoor te maken met forse exploitatietekorten en zoeken naar oplossingen.

Gecombineerd vervoer

Zorginstellingen zoeken naar nieuwe mogelijkheden, zoals bundeling van vervoer tussen concurrerende zorgaanbieders, het inzetten van vrijwilligers en mantelzorgers, het verplaatsen van cliënten en inzet van het OV. Kortom: er zullen veel meer vervoerstypen worden gebundeld. Al deze oplossingen hebben één ding gemeen: ze zullen zorgen voor een forse toename van de coördinatielast rondom vervoer.

Simulaties

Samen met zusterbedrijf Rotterdam Community Solutions onderzoekt DEAL Services wat de implicaties zijn van dergelijke samenwerkingen op het gebied van doelgroepenvervoer. We gebruiken hiervoor ons eigen DEAL Platform als simulatietool. Hiermee maken we de individuele persoonsbewegingen en de implicaties van verschillende scenario's inzichtelijk. Op basis van deze simulaties krijgen zorginstellingen een beter beeld van de verschillende mogelijkheden voor samenwerking, én kan een goed onderbouwde kosten-batenanalyse worden gemaakt.

Lees meer over Samenwerking in Doelgroepenvervoer in de leaflet van Rotterdam CS.


DEALServices Twitter

Lees Meer