« Terug

Hoeveel efficiënter kunnen we opereren?

Aerial view of the Port of Rotterdam

Informatie delen in de logistieke wereld

Dit artikel van Peter Dirks verscheen op 20 februari 2013 in De Scheepvaartkrant.

ROTTERDAM - Als er één plaats is waar partijen met elkaar moeten samenwerken is dat wel in de haven. Water, weg en rail zijn van elkaar afhankelijk om een vlotte doorvoer van producten en goederen vanaf de zee naar de eindafnemers te realiseren. Tot op heden is deze samenwerking met name gericht op de fysieke infrastructuur.

Er dient zich echter een nieuw tijdperk aan; een tijdperk waarin data een belangrijke rol gaat spelen. Om te kijken waar de kansen liggen als data wordt ontsloten, is onlangs voor de Rotterdamse haven de ‘Open Haven' denk en doe tank opgericht.

Informatie delen

De denk en doe tank ‘Open Haven' is een netwerk waarin een twintigtal bedrijven actief zijn die samen met een drietal opdrachtgevers, Havenbedrijf, ECT en DEAL Services, hebben afgesproken het experiment met open innovatie aan te willen gaan. Zij doen dat samen met een team van afstudeerders van de Nederlandse Hogeschool voor Toerisme en Verkeer.

De logistieke wereld kent uitdagingen die niet meer door individuele partijen zijn op te lossen. Het is belangrijk om mee te bewegen met maatschappelijke en economische ontwikkelingen en samen te innoveren op gebieden van service, duurzaamheid en flexibiliteit. Centrale vraag is hoe het beeld eruit ziet voor alle schakels in de keten, collectief en individueel, als alle beschikbare data kan worden ingezet in het logistieke proces.

Het eerste experiment richt zich op de logistiek van containers. Hierbij wordt de container in de gehele keten gevolgd. Er wordt in kaart gebracht welke logistieke processen erbij betrokken zijn, welke systemen een rol spelen en welke informatie er bij wie beschikbaar is. Ook wordt gekeken naar de verschillende rollen en spelers in dit proces en wordt een overzicht gemaakt van wat de perspectieven zijn van de verschillende partijen in de keten. Kortom; het ecosysteem van de containers wordt in kaart gebracht.

Beeld van de ideale wereld

Nadat alle processen in beeld zijn gebracht en alle informatie van de verschillende partijen is verzameld, wordt de aanname gedaan dat alle informatie, waaronder historie, huidige locatie, huidige status en planning van een container op elk moment voor iedere speler toegankelijk is. Op basis van deze gegevens wordt per partij gekeken hoe processen kunnen worden georganiseerd en wat het potentiële rendement is als alle informatie real-time beschikbaar is. Met dit onderzoek ontstaat een basis om processen in de keten te verbeteren en potentiële rendementen in het systeem te berekenen.

De afstudeerders werken vanuit DEAL Services, gevestigd aan de Coolhaven 236 in Rotterdam. Het idee is dat iedereen ten behoeve van dit project gemakkelijk contact kan leggen. Léon Gommans, directeur DEAL Services, is hiervoor bereikbaar op telefoonnummer (0)10 - 751 9700 of e-mail leon@dealservices.nl.

Meer initiatieven

Dat er op verschillende terreinen wordt gekeken naar het delen van beschikbare informatie blijkt ook uit het programma van IDVV (Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen) waarbinnen ‘Varen in de Keten' voor verbetering van de containerbinnenvaart ook een programma onderdeel was. De activiteiten onder dit programma hangen voor een groot deel samen met ICT. Het uitgangspunt hierbij is de nieuwste technieken een optimale rol te laten spelen in de logistiek.

De schipper gaat straks merken dat nieuwe mogelijkheden hem een hoop werk gaan schelen. Een voorbeeld is het onderdeel waarin de binnenvaart op de Rijn in de toekomst zelf de eigen waterstandinformatie zou kunnen genereren. In dit model worden de gegevens van waterdieptes van het echolood via AIS of internet doorgegeven aan de vaarwegbeheerder. Alle gegevens van alle schepen kunnen dan na bewerking worden teruggezonden als actuele, op de vaarkaart zichtbare diepte-informatie. Op basis van deze informatie is het voor de schipper mogelijk de maximaal veilige aflaaddiepte over een bepaald traject te kunnen berekenen of hoogwater te kunnen volgen.


DEALServices Twitter

Lees Meer